Ogräsbekämpning ska utföras på hösten

Med höstbekämpning skapas förutsättning för att ge grödan en bra start. Genom att använda de bästa bekämpningsalternativen blir skörden större och ogräsproblemen mindre.

Höstbekämpning är en av grundstenarna till en lyckad strategi för hela växtföljden och kan göras antingen med en enkelbehandling på hösten eller med en delad behandling, höst och vår. Olika saker påverkar ogräsfloran i fälten och över tid sker förändringar gällande artförekomst och intensitet. De olika gräsogräsen är ett allvarligt ökande problem på många håll i landet. För att minska problem i odlingen på sikt, gäller det att tänka långsiktigt. Planera en hållbar strategi, som ger så effektivt resultat som möjligt, inte bara i aktuell gröda utan även för framtiden. Välj preparat med hänsyn till både ogräseffekt och resistensstrategi.

Bekämpa på hösten

På hösten är det oftast goda tillväxtbetingelser under en lång period och därmed kraftig tillväxt, vilket innebär stor konkurrens om vatten, ljus och näring från ogräsen. Därför är det av största vikt att utföra en tidig bekämpning mot ogräs. Detta är ett måste för att kunna uppnå ett tillfredsställande slutresultat gällande effekten på ogräsen samt för att i slutänden kunna få så hög skörd som möjligt. I annat fall växer sig ogräsen stora, blir mer svårbekämpade och risken för framtida problem ökar. Förutom konkurrensen med grödan fram till våren, är risken stor att en vårbekämpning hindras av dåliga väderförhållanden och därmed inte kan utföras vid optimal tidpunkt, vilket ger ett sämre slutresultat som följd.

Gräsogräsen viktigast att bekämpa

Vid problem med gräsogräs är det av största vikt att bekämpa dessa så effektivt som möjligt, och då är någon form av höstbehandling bäst. Effektivast i höstsådd stråsäd är en anpassad höstbehandling med hänsyn tagen till aktuella förhållanden och ogräsflora, som efter behov följs upp med en vårbehandling. Höstbekämpningen hindrar ogräsen från att växa sig stora och risken för att gräsogräsen uppförökas minskar betydligt. Håll extra koll på örtogräsen snärjmåra, åkerbinda och trampört, som har en förmåga att kunna uppträda senare under våren. Har grödan ett bra bestånd efter vintern är problemen på våren oftast mindre.

Håll koll på olika arter

Vitgröe är ett av de besvärliga gräsogräsen som absolut ska kontrolleras redan på hösten. Hela bekämpningsinsatsen bör sättas in då, eftersom det är betydligt svårare att få tillfredställande effekter vid delad behandling. Detta ogräs har en förmåga att bli för stort vid behandlingstillfället på våren. Renkavle är mer lokalt förekommande, men sprids oroväckande snabbt varje år. Detta ogräs kräver extra bekämpningsinsatser, vilket alltid innebär bekämpning både höst och vår. Tänk på att hålla extra koll på korsblomstriga ogräs i oljeväxtodlingen, då dessa kan uppföröka sjukdomar.

Glöm inte tekniken

Gräsogräsen växer rakt upp och är dessutom väldigt smala, och därmed svåra att träffa med sprutvätskan. Därför är det viktigt att använda munstycken som ger små droppar, med så god och jämn täckning som möjligt, för att uppnå ett tillfredsställande slutresultat.

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta någon av våra säljare eller Kundtjänst tel: 0771- 111 222, lantbruk.kundtjanst@lantmannen.com .

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng