Fältförsök för rätt odlingsrekommendationer

Vi utvecklar den svenska växtodlingen genom produktionsinriktade fältförsök. I försök, fördelade över hela landet, prövas nya sorter och växtskyddsprodukter, olika doser och tidpunkter och annan odlingsteknik. Dessa fältförsök är den viktigaste källan till våra odlingsrekommendationer.

FältForsk
Försöksverksamheten samordnas genom Fältforsk som finns inom SLU i Uppsala. Fältforsk arbetar med samordning, statistisk bearbetning och hantering och redovisning av alla försöksresultat från hela landet. På FältForsks hemsida finns information om försöksplan, kartbild över var försöket ligger och försökens resultat. Resultaten finns såväl för varje enskilt försök som för olika års- och områdessammanställningar.

Ämneskommittéer
Ämneskommittéer är mötesplatsen för alla intressenter inom respektive ämnesområde. Ämnesområdena är vattenfrågor, jordbearbetning, växtnäring, odlingssystem, ogräs, vall och grovfoder, sorter / provning och växtskydd. De leds av en ansvarig ordförande från SLU och sekreterare från Hushållningssällskapen.

Regionala försöksorganisationer
De regionala organisationerna ansvarar för att försöksresultaten redovisas i försöksrapporter.

  • Skåneförsöken
  • Animaliebältet
  • Försök i Väst
  • Östra Sverigeförsöken
  • Sveaförsöken
  • Regional jordbruksforskning för Norra Sverige

Oljeväxtförsök genom Svensk Raps
Merparten av försöken är finansierade genom vårt samarbete med Svensk Raps.

Försök på SWs gårdar
Årligen genomför vi tillsammans med SW ett antal odlingstekniska försök på SWs försöksgårdar.

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng