Projekt Svalöv Bred front för bättre odling

Precisionsodlingsprojektet Projekt Svalöv har ångat på under 2019 och går nu in för landning. Genom filmer, sociala medier och mycket lantbrukarkontakter har man satt Lantmännen på precisionsodlingskartan. Information på ett instruktivt och lättsamt sätt har nått ut på bred front till lantbrukarkåren till gagn för bättre odlingsteknik, och lönsammare växtodling med mindre växtnäringsläckage.

Att nå fram med information till dem man verkligen vill nå, det är en svår konst. I våras startade ”Projekt Svalöv” med syftet att på ett informativt och inspirerande sätt öppna upp för ökad precisionsodling.

Vi skrev om det i majnumret av Grodden och nu när projektet närmar sig målgång är det dags att kolla hur det gått. Var det möjligt att tränga igenom informationsbruset och det dagliga arbetets alla vedermödor på gårdarna och nå ut till odlarkåren? Svaret är ett tveklöst ja.

Bred kraftsamling

Gänget som fixade det kommer från Lantmännen Lantbruk och Maskin, nu i samma division, och består av Johan Wågstam, precisionsodlingsexpert; Camilla Persson, växtodlingsexpert; Carl-Fredrik Norling, driftsledare på Svalövsgården och Sara Baudoin, digital marknadskommunikatör. Till hjälp har de även ett professionellt filmteam. Under säsongen 2019 precisionsodlades ett maltkornsfält på Svalövsgården i Skåne.

Genom filmer och inlägg på sociala medier berättade man hur det hela fungerar – allt från planering, teknikanpassning av maskiner – till praktiskt utförande och analys av utfallet. 

 

Problemfritt på gården
Teknik och teori i all ära, men det är på gården, i praktiken, lantbrukaren ska fixa det. I detta fallet Carl-Fredrik Norling på Svalövsgården. Hans erfarenhet av precisionsodling är att det inte är så svårt att komma igång med som många kanske inbillar sig.

– Är man lite tvehågsen tar det faktiskt nästan längre tid att bestämma sig än att göra det, konstaterar Carl-Fredrik.

Svalövsgården har sedan tidigare använt Yara N-Sensor som varierar kvävegödslingen direkt vid körningen beroende på fältets beskaffenhet. Det nya år 2019 för Carl-Fredrik var att skapa så kallade styrfiler över fältet för att kunna anpassa PK-gödsling och utsädesmängd.

– Det krävdes en ny modul på såmaskinen men den kom enkelt på plats, berättar Carl-Fredrik.

Fältet har karterats och skörden skördekarterades och det är när dessa analyseras och jämförs med insatserna det blir riktigt intressant. Denna analys är i skrivande stund inte färdig men fältet såg under hela säsongen jämnt och fint ut utan liggsäd.

Carl-Fredrik är mycket positiv till precisionsodling ur flera aspekter:

– Utöver den ekonomiska vinsten så ligger det ju en klar miljövinst i tekniken, det ska man inte glömma. Det är en allt viktigare del i dagens lantbruk – att utnyttja resurserna optimalt och inte lägga ut något som grödan inte kan ta nytta av.

 

Går bra att räkna hem
Camilla Persson är växtodlingsexpert på Lantmännen och brinner för precisionsodling och har under projektets gång haft många kontakter och diskussioner med lantbrukare om tekniken. Filmerna har setts av många men påtagliga effekter av projektet kommer kanske inte att märkas förrän kommande år.

– Vi ville med Projekt Svalöv så ett frö hos lantbrukarna och inte minst med filmerna visa att det inte är så komplicerat. Och när budskapet väl smält in hos lantbrukaren kommer tankar som att - ja, det där kan vi ju faktiskt göra hemma, så vi kör igång!

Vid fältvandringar och andra kontakter har den vanligaste frågan varit: Är det lönsamt? Svaret på den frågan, menar Camilla, är att:

– Ja, visst är det lönsamt. Det går ganska lätt att räkna hem. Det är inte konstigare än att kvaliteten förbättras och att det blir några kilo mer i tanken.

Hon ser mycket fram emot den femte filmen som är på gång att produceras. Då ska skördekartering och övriga erfarenheter analyseras och kommenteras och man kommer att ge en spännande berättelse kring en säsong med precisionsodling på maltkornsfältet på Svalövsgården.

– Så håll ögon och öron öppna för detta, uppmanar Camilla!

 

Öppenhet och förtroende
En som verkligen har precisionsodlingen i blodet är Lantmännens precisionsodlingsexpert Johan Wågstam. Drivande entusiast vid Kompetenscentret i Skurup och med en bred erfarenhet av precisionsodling i alla dess former.

I Projekt Svalöv kan man säga att experter och utvecklare tog steget ut i ”verkligheten”, i praktiken, för att utöva och dela med sig av all kunskap och tankar kring precisionsodling.

– Vi har exponerat oss för verkligheten och det har tagits emot mycket positivt, berättar Johan och fortsätter: vi vill vara öppna och ge förtroende, det är väldigt viktigt!

Både internt på Lantmännen och externt, har intresset enligt Johan varit väldigt stort.

– Man kan nästan säga att det blev en frågestorm till oss men även till säljarna när vi drog igång. Samtidigt har det blivit tydligt att växtodling och maskin hör ihop lika mycket på Lantmännen som ute på gårdarna, och det har varit viktigt för oss att lyckas förmedla.

Arbetet flöt i det stora hel på bra, men trots förberedelser och kunskap så hände det trots allt att det kärvade till sig lite grand.

– Det blev tydligt för oss att man givetvis inte kan förutse allt, men med så mycket planering och förberedelser som möjligt så löser sig eventuella problem trots stressigt vårbruk, utan att man som lantbrukare hamnar i situationen att tvingas släppa den nya tekniken och köra på det ”gamla” sättet.

De allmänt väldigt höga skördarna i år pekar enligt Johan på vilken fantastisk potential det är i grödorna under rätt betingelser.

– Visst spelar vädret stor roll, men även insatserna betyder oerhört mycket för att uppnå de höga eftersträvansvärda skördarna och här är precisionsodlingen en av flera viktiga faktorer, konstaterar han.

Uppmärksammat projekt
Som nämnes tidigare så är den kommunikativa utmaningen att både nå ut och inte minst nå fram. Här har Sara Baudoin varit spindeln i nätet för att lyckas. Som digital marknadskommunikatör känner hon väl till kanalerna. Filmer och inlägg på sociala medier har uppmärksammats i olika sammanhang och intresset har blivit större än förväntat, konstaterar Sara.

– Många har hört talas om Projekt Svalöv och det har verkligen satt Lantmännen på kartan över precisionsodling i svenskt lantbruk.

Liksom övriga projektmedlemmar ser hon mycket fram emot kommande avsnitt som kommer att ta upp och analysera skörden i relation till precisionsodlingsmomenten. Extra mycket ser hon fram emot det summerande avsnittet där gänget verkligen går på djupet kring precisionsodling med dess plus och minus och delar med sig av konkreta lärdomar från projektet.

Trots projektets upplägg med svenskt lantbruk som huvudmålgrupp så har projektet rönt uppmärksamhet i vidare kretsar.

– Projekt Svalöv har som en av tio verksamheter nominerats till priset ”Årets hållbara projekt” vilket är riktigt kul, berättar Sara

Text: Hans Jonsson/Cumulus

Läs mer!

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng