Hur värderar vi en helsädesgröda tänkt för tröskning?

Situationen med extrem torka ger stor foderbrist i stort sett hela landet. Eventuellt regn kommer att förbättra situationen, men foder kommer att vara en bristvara under 2018.

Ett alternativ för drabbade djurproducenter (köpare) skulle kunna vara att köpa spannmål på rot från växtodlingsgårdar (säljare) och skörda den som helsäd. Det börjar dock bli bråttom att bestämma sig och göra affär, eftersom spannmålen mognar snabbt.

Hur ska grödan värderas? Man kan resonera på olika sätt. Utgångspunkten i detta exempel är att säljaren ska erhålla samma netto som om grödan blivit tröskad. När man diskuterar en eventuell affär, så bör man göra en prognos av vilken kärnskörd grödan kommer att ge om den tröskas, för att köparen ska kunna bilda sig en uppfattning om vad kostnaden blir per kg torrsubstans.

I kalkylen nedan är siffror i rutor med vit bakgrund faktorer som man ska ta hänsyn till vid en diskussion om priset.
Siffrorna i de gråa rutorna är uträkningar utifrån vilka siffror som används i vita rutor.

För att omvandla kg tröskad vara till kg torrsubstans helsäd har faktorn 0,86 (14 % vattenhalt) använts för både kärna och halm. Mängden halm efter en viss mängd kärnskörd har hämtats från SLU-rapporten Halm som bränsle - Del 1: Tillgångar och skördetidpunkt. Det är olika för de olika spannmålslagen. Här kan också göras en bedömning utifrån egna erfarenheter.

Med uppställningen nedan kan säljaren räkna ut vilket priset blir per hektar och köparen kan räkna ut vilket pris per kg torrsubstans fodret kostar på rot och färdigt i bal eller plansilo.

Sammanfattning:

Prissättning är svårt. Halm har ett växtnäringsvärde på ca 30 öre/kg.
Vid prissättning av spannmål till helsäd, förutsätt en kärn- och halmskörd och sätt ett värde på det. Dra bort utebliven tröskning-, torkning- och transportkostnad. Då fås ett värde för spannmålen på rot per hektar.

Observera att kalkylen nedan är en modell som går att använda som underlag. För varje enskild affär bestäms priset utifrån förutsättningar och önskemål om prisbild hos säljare och köpare.

Vinster för spannmålsodlare

 • Tidsbesparing
 • Minskar skördenedsättningen som kommande värme och torka kan innebära
 • Ingen risk för sämre kvalitét än beräknat
 • Ingen risk att ett eventuellt väderomslag försvårar tröskning
 • Möjlighet till mer tid för etablering av höstgrödor

Vinster för djurproducenter

 • Möjlighet till relativt stora volymer grovfoder
 • Ett foder som går att använda till mjölkkor och tillväxtdjur

Uppmaning

 • Samarbeta
 • Ta till vara på all halm på all areal som är möjlig
 • Gör helsäd av de spannmålsarealer som är möjliga
 • Överväg möjligheten att byta gröda mot stallgödsel
 • Ta beslut och agera nu

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng