Våra spannmålskoncept

Lantmännen Lantbruk har tre koncept för spannmålskvaliteter.

Standard
Standardkonceptet utgör en produktionsmässig och teknisk kvalitet som uppfyller svensk lagstiftning och normal handelskvalitet. Det är vår ambition att successivt förändra kriterierna för Standard så att dessa likställs med de produktionsvillkor och kvalitetsspecifikationer som gäller i andra länder i Europa.

Standard innebär att vi anpassar kostnadsnivån till marknadens krav. Standard omfattas av Lantmännens verksamhetsledningssystem med produktrevisionskontroll, HACCP samt vår ISO-certifiering.

Premium
Premiumkonceptet används för grödor där Lantmännen har en köpare med särskilda krav. Olika köpare har olika krav och för dig som leverantör innebär det också att olika premiumgördor inte har samma krav på odling eller hantering. Exempel på krav från köparen är restriktioner för växtskydd, karenstid för restprodukter, nyckeltal eller odling enligt speciella förutsättningar.

Köparen bestämmer vilken kontroll som ska ske utöver Lantmännens ordinarie produktrevision. Kontroll sker av tredje part, d v s ett externt certifieringsföretag. Pristtillägget för Premium styrs av tillgång och efterfrågan och mervärdet för Premium varierar med de tillval köpare väljer.
Läs mer vilka olika villkor som gäller för våra olika premiumgrödor under affärsvillkor och inköpsvillkor.

Eko
Ekokonceptet innefattar spannmål som producerats enligt reglerna för ekologisk odling, i dagsläget KRAV. Eko ska även uppfylla hanteringsdelen av Premium. Odlingen styrs tillsammans med våra köpare mot sorter som ger den kvalitet som efterfrågas. Sortering för olika köpares kvalitetskrav sker inom konceptet.

Lantmännen tar enbart emot KRAV-certifierad ekologisk spannmål. Odlingen styrs tillsammans med våra köpare mot sorter som ger den kvalitet som efterfrågas

 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng