Spot- och terminsavtal

- för dig som vill följa marknadens svängningar och säkra själv

Priser som noteras för dessa avtal speglar aktuell marknad. De noterade priserna följer du under Mina sidor.

Spotavtal och terminsavtal tecknas på samma sätt. Skillnaden är att spotavtal gäller för leverans inom de närmsta månader medan terminsavtal gäller för leverans i tecknad terminsperiod. Terminsperioderna stängs fredagen veckan före aktuell leveransperiod.

Avtalen, både spot- och termin, innebär att du förbinder dig att leverera en vara vid en bestämd tidpunkt till ett förutbestämt pris. Lantmännen tar emot varan och avräknar utifrån avtalat pris och eventuella kvalitetsregleringar.

Återköp
Återköp kan endast göras för att ersätta fysisk utebliven vara, vilket på begäran ska kunna styrkas av odlaren. Återköpet faktureras med återköpsdagens spot/terminspris för avtalets leveransperiod minus avtalat pris +100 kr/ton.

Sker inget aktivt återköp görs återköpet av Lantmännen sista dagen i leveransperioden. Återköpet görs upp till vad som saknas för att uppfylla leveransplikten som är 90 % av avtalad kvantitet. Återköp krediteras aldrig.

Vid avvikande kvalitet när till exempel brödvete omklassas till fodervete vid leverans beräknas nytt pris utifrån tecknat terminspris minus aktuell prisskillnad mellan brödvete och fodervete.

 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng