Spontanleverans

- Leverera till dagspris

Du kan leverera spannmål och oljeväxter till Lantmännen Lantbruk utan att teckna avtal och du kan alltid följa priset under Mina sidor. Lantmännen Lantbruk ställer dagligen ut spotpriser på de flesta grödor. Priserna gäller för leverans nästa påföljande vardag, och speglar det aktuella läget för respektive gröda. Leveranser som inte är kopplade till något pool-, termins- eller spotprisavtal avräknas per automatik till föregående dags spotpris.

Vill du inte förbinda dig att leverera en viss kvantitet genom att teckna avtal så säljer du till rådande spotmarknad. Beroende på marknadssituationen så kan det vara både för- och nackdelar med att sälja på spotmarknaden. 

Att sälja utan avtal innebär en låg risk, eftersom du inte förbundit dig att leverera någon spannmål, men samtidigt en hög risk med tanke på marknadens svängningar som du är helt exponerad för. Att förutspå marknaden är omöjligt, det finns alltför många påverkande faktorer. Under skördeperioden är utbudet av spannmål stort på hela norra halvklotet, vilket i normalfallet pressar priserna.

 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng