Poolavtal - vi gör affären åt dig

Med ett poolavtal tar Lantmännen hand om marknadsbevakning och försäljning av din spannmål. Poolavtalet är ett bra sätt att effektivt sprida riskerna i din spannmålsaffär, även för dig som är aktiv och prissäkrar huvuddelen av din skörd.

Den som säljer sin spannmål till poolpris, tecknar ett avtal på en viss kvantitet som Lantmännen sedan sköter försäljningen av under motsvarande period. Affärer görs löpande, allt efter Lantmännens marknadsuppfattning samt marknadens köpvilja. Leveranser under poolperioderna delbetalas efter 30 dagar, och slutreglering sker efter respektive poolperiods slut.

Poolavtal kan tecknas ända till 1 juni via LM2, din säljare eller via kundtjänst på 0771 - 111 222.

Observera att om du tecknar poolavtal före 31 mars, erhåller du en bonus på 30 kr per ton. 

Villkor poolavtal

Pool 1 - väljer du som vill leverera under skördeperioden (1/7 – 14/10). Slutreglering sker v 50
Pool 2 - väljer du som vill leverera under lagringsperioden (15/10- 31/3). Slutreglering sker v 16
Under pool 1 är priset lika oavsett leveranstidpunkt. Under pool 2 sker en staffling för alla leveranser som sker efter att poolpriset är satt (v 16).

För ett poolavtal måste leverans ske på min 70% av avtalad kvanitet. Minsta avtalskvantitet är 12 ton. Vid nedklassning sker avräkning utifrån poolpriset på den nedklassade varan. Eventuella torkkostnader, kvalitetsavdrag eller andra avgifter dras i samband med delbetalningen.

Se övriga villkor gällande t.ex. avtalsreglering och återköp i aktuell upplaga av publikationen Inför Skörd.

Eko/Krav

För KRAV-grödor gäller samma upplägg med Pool 1 och Pool 2 som beskrivs ovan för konventionella grödor. Tidigare har spontanleveranser avräknats som pool, detta gäller ej från och med skörd 2018 och framåt. Alla spontanleveranser på KRAV-grödor kommer att avräknas enligt gällande spotpris precis som konventionella grödor. Önskar man att avräknas enligt pool, krävs det att du tecknar ett poolavtal innan leverans, dock senast 1 juni. Om du tecknar ditt poolavtal före 31 mars tillkommer även en teckna tidigt bonus på 30 kr, precis som för konventionella grödor.

 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng