Depåavtal

- Säkra priset efter leverans

Tror du på högre spannmålspriser framöver och inte vill säkra ditt pris innan leverans är depåavtal ett bra alternativ´. Tecknar du depåavtal lagras din spannmål hos oss och du säkrar priset via spot eller termin efter leverans. För depåavtal finns inget leveranskrav utan både under- och överleveranser tillåts. För kvantiteter levererade på depåavtal betalar du en lagringsavgift. Denna varierar enligt tabellen nedan beroende på när avtalet prissäkras. 

Avgift Avtal med säkringsdatum:
jul-okt (senast 14/10) 70 kr
okt-dec (senast 31/12) 90 kr
jan-mars (senast 31/3) 120 kr
apr-maj (senast 31/5) 150 kr

 

Avtal

Depåavtal tecknas innan leverans och alla leveranser på avtalet måste vara avslutade innan prissäkring kan göras. Avtalet kan du teckna via Mina sidor, via din säljare eller via kundtjänst. Med avtalet säljs varan till Lantmännen och avtalet kan inte köpas tillbaka fysiskt. Ordinarie villkor vid leveranstidpunkten gäller i övrigt, som t ex kvalitetsregleringar, nedklassning, mottagningsplatser etc.

Prissäkring
Prissäkring kan först ske efter leverans. Prissäkring kan ske som terminsavtal (senast vardagen före terminens start) eller spotavtal (senast 31 maj). Sker ingen prissäkring kommer avtalet automatiskt att prissäkras till spotpris den 31/5.

Önskas möjlighet att prissäkra vid flera tillfällen måste flera depåavtal tecknas för samma gröda och leverans måste ske på respektive avtal. Angivet avtal på leveransförsäkran gäller.

Prissäkring sker som avtalad vara även om den nedklassats. T ex kvarnvetet som blivit fodervete prissäkras som kvarnvete. Prissäkring måste också ske i samma prisområde som fysisk leverans skett.

Del- och slutbetalning
Leveranser på depåavtal delbetalas 30 dagar efter leverans. Delbetalningen är 75 % av motsvarande delbetalningspris för pool 1. Vid delbetalningen debiteras den fasta depåavgiften. I övrigt sker regleringar enligt ordinarie villkor vid leveranstidpunkten. För ej godkänd vara / nedklassad vara görs avdrag med skillnaden i spotpris, vardagen innan leveransdagen, för avtalad vara och levererad vara.

Slutreglering sker med skillnaden mellan delbetalning och säkrat pris. Slutbetalning sker 75 dagar efter första vardagen i den leveransperiod terminssäkring skett. Vid spotprissäkring sker slutbetalning sista vardagen i den terminen man befinner sig i när spotprissäkringen sker. 

 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng