Produktvarumärket SW avvecklas

Utsäde och frö av hög kvalitet är kärnan i Lantmännens utsädesaffär och kommer från och med den 31 mars 2020 därför att marknadsföras under Lantmännens eget varumärke Grodden istället för under det gulgröna varumärket SW.

Under många år har Lantmännen förädlat och sålt utsäde och frö under produktvarumärket SW med sin tillhörande gulgröna logotyp. SW i namnet pekade på fusionen mellan förädlingsföretagen Svalöf och Weibull 1993. Med stolthet kan vi hänvisa till vår långa historia och höga kompetens inom förädling. Samtidigt kan vi tryggt blicka mot framtiden med forskning och teknik i framkant inom vårt eget varumärke, med våra egna förädlare. 

Vi gör denna förändring eftersom produktvarumärket SW inte längre tillför mer än vad vårt eget varumärke gör. Lantmännen är ett både välkänt och starkt varumärke, utsäde och frö tillhör kärnan i vår verksamhet och ska därför bära Lantmännens gröna grodd. Grodden garanterar vårt utsädes höga kvalitet, goda odlingsegenskaper och vårt innovativa framåtskridande från jord till bord. 

Lantmännen Seed – nya namnet på vår förädlingsstation i Holland samt på vår internationella frö- och utsädesaffär

Förändringen innebär också att vårt försäljningskontor Lettland samt vår förädlingsstation i Holland kommer att byta namn till Lantmännen Seed. De får nya fina skyltar med namnet Lantmännen Seed som trycks i våra gröna färger som du i dagsläget redan ser på Lantmännens olika anläggningar i Sverige och Finland. Våra internationella utsädesaffärer kommer att skötas av medarbetare med företagsnamnet Lantmännen Seed på sina visitkort.

 Namnen har skiftat – traditionen är stark

(För dig som vill veta detaljerna, namnen, årtalen som berör vår förädlingsverksamhet)

1886 bildades Sydsvenska föreningen för odling och förädling af utsäde på initiativ av två skånska lantmän: Birger Welinder och Fredrik Gyllenkrook. I Svalöv inrättades genast en anstalt för förädling på Welinders mark. Året därpå ändrades namnet till Allmänna svenska utsädesföreningen då verksamheten utökades till flera platser över hela landet. År 1890 bildade föreningen ett bolag; Allmänna svenska utsädesaktiebolaget, för att sälja sina förädlade sorter. 1894 blev det namnbyte igen efter att Mellersta Sveriges utsädesförening upptogs i föreningen, det nya namnet blev Sveriges utsädesförening. I 86 år behöll föreningen sedan detta namn fram till dess att föreningen 1980 slogs samman med Allmänna svenska utsädes AB i Svalöv och bildade företaget Svalöf AB. Det nya företaget ägdes till hälften av staten och till hälften av Lantmännen. År 1993 gick man ihop med W Weibull AB under det nya namnet Svalöf Weibull AB. År 1999 blev BASF delägare med 40 % samtidigt som Svalöf Weibull fick 15 % i BASF:s växtbioteknikbolag. År 2008 fick Lantmännen fullt ägarskap i Svalöf Weibull medan BASF fick fullt ägarskap i BASF Plant Science. Under 2010 förändrades namnet till Lantmännen SW Seed och år 2020 försvinner förkortningen SW ur namnet och företaget heter nu Lantmännen Seed och ägs av Lantmännen.

1870 grundades Weibulls utsädesaffär och växtförädlingsanstalt på Weibullsholm utanför Landskrona av Walfrid Weibull. 1929 ändrades namnet till WWeibull AB.  Fokus i verksamheten  låg i början på rotfruktsfrön där man hade högt anseende bland odlarna. Tidigt i det nya seklet utökade man med förädling av köksväxter, vallväxter och utsäde för spannmål. Under efterkrigstiden förvärvades flera mindre företag som till exempel Hallands frökontor 1965, AB Algot Holmberg och söner år 1966. AB Cardo köpte Weibulls 1980 och 1984 förvärvades det holländska växtförädlingsföretaget Geertsema med förädlingsstation i Emmeloord av Weibulls. Redan 1986 såldes Weibulls till Volvo AB:s livsmedelsgrupp Provendor, som efter tre år sålde vidare till Procordia.  Men 1993 hittade man tillbaka till sina rötter och fusionerade med Svalöf AB till Svalöf Weibull AB. År 2008 såldes trädgårdsdelen till Econova under varumärket Weibulls.

Mer om våra förädlingsstationer

Lantmännen förädlar grödor inom 15 olika arter på sina tre förädlingsstationer I Svalöv, Lännäs och Emmeloord i Nederländerna. Förädlingen sker på dessa platser för att få fram de bäst lämpade sorterna för olika odlingszoner.

Förädlingsstationen i Svalöv grundades 1886 i samband med bildandet av Sydsvenska föreningen för odling och förädling af utsäde, och verksamheten har bedrivits obrutet sedan dess. Växtförädlingens fokus har skiftat, beroende på förändringar inom jordbruket och de geografiska områden som förädlingen varit inriktade på. Svalöv har fungerat som huvudkontor för filialer i Sverige och bolag i andra länder. I Svalöv bedrivs förädling av stråsäd, vallväxter, vårraps och salix, men också metodutveckling i egen regi och genom samarbete med universitet och andra företag. Förädlingsstationen i Svalöv har varit ledande i utveckling av nya växtförädlingsmetoder allt sedan införandet av individuell avkommebedömning (pedigreemetoden) i början av 1890-talet, till den nu aktuella övergången till genomisk selektion i olika grödor. I Svalöv finns även ett laboratorium som arbetar med både rutinanalyser och metodutveckling. Försök och förökningar görs på Svalövsgården, och på den egna gården Bjertorps egendom, Västergötland.

  • Stråsäd, oljeväxter, vallväxter och salix
  • 57 medarbetare
  • 1 365 hektar

Förädlingsstationen i Emmeloord i Holland startade sin förädling med höst- och vårvete år 1949. Även ett litet program för potatisförädling utvecklades. Under 50- och 60-talen kom de välkända höstvetena Carsten VI, Heine VII och vårvetet Peko. När Weibulls tog över verksamheten lades förädlingsprogram för rågvete, vår- och höstkorn till. Under 1993 vid fusionen med Svalöf valde man att specialisera Emmeloordstationen och enbart fortsätta med rågvete- och potatisförädlingen då stationen i Svalöv var mer etablerade inom vete och korn. Sju personer arbetar på de 48 hektaren.

  • Potatis och Rågvete
  • 7 medarbetare
  • 48 Hektar

Förädlingsstationen i Lännäs har varit i drift sedan 1917 och här har många välkända sorter  utvecklats för det norrländska jordbruket. På Lännäs växtförädlingsstation jobbar i dag fyra heltidsanställda och en extra medarbetare under säsongen. På stationens 108 hektar är det förädling av tidigt vårkorn, vallgräs och vallbaljväxter som gäller.

  • Vallväxter och foderkorn med fokus på norrländskt lantbruk
  • 5 medarbetare
  • 108 hektar
Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng