Skalskador på maltkorn skörd 2017

De senaste tre åren har det förekommit skalskador i varierande omfattning. Skörd 2015 var det stora problem med skalskador i Mälardalen. Skörd 2016 fanns lokala problem i Skåne med skalskador men då såg vi skalskador först under lagerperioden. Skörd 2017 tycks problem med skalskador i skånskt maltkorn vara större än skörd 2016. Denna bild bekräftas av Danmark som också har större problem med skalskador skörd 2017. Av det skånska maltkornet som är analyserat är det ca 15 % som är nerklassat pga. skalskador (> 5 %).

Varför uppkommer skalskador?

Kunskapsläget är långt ifrån fullständigt när det gäller att förutse skalskador. Vi vet dock att följande faktorer påverkar:

  • Sort, ex. tycks den nya maltkornsorten Planet vara mindre drabbad.
  • Tröskteknik, hårt ställd slagsko och högt cylindervarvtal ökar risken.
  • Hantering på eftersäsong, risken ökar med ökad hantering, ex vid rensning.
  • Sen tröskning, framförallt om kornet hunnit stå vått och torrt i omgångar och tröskning sedan sker vid låga vattenhalter.

Hur görs analysen?

Analysen är okulär och alla analyser utförs av Eurofins.

Vilka problem orsakar skalskador?

Skalskador kan leda till 1) försämrad grobarhet pga. groddanlaget skadas 2) ojämn vattenabsorption i mälteriprocessen 3) mörkfärgning av malten och ölet 4) igensättning av filter då skalen frigörs och flyter upp till ytan i mältan.

Vad händer nu?

Lantmännen speglar maltkornskundernas kvalitétsspecifikation i inköpsvillkoren. Vi för en löpande diskussion med kunderna som just börjat utvärdera årets kvalité. Om maltkundskunderna bestämmer sig för att ändra sin kvalitétsspecifikation kommer Lantmännen justera inköpsvillkoren.

Vänliga hälsningar
Lantmännen

 

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng