Ny omgång av agrart mentorsprogram

Under mars öppnar ansökan till andra upplagan av Tillväxt, det uppskattade mentorsprogrammet för agronom-och lantmästarstudenter som arrangeras av Lantmännen i samarbete med Hushållningssällskapet.

– Syftet med mentorsprogrammet är att ge studenterna en inblick i branschens många möjligheter, samt ge dem möjlighet att skapa ett nätverk i näringen och förbereda sig för arbetslivet, säger Beatrice Ramnerö som håller i programmet för Lantmännens del. Genom erfarenhetsutbyte och utvidgat nätverk ska såväl adepter som mentorer kunna dra nytta av programmet. Att Tillväxt är ett samarbete mellan Lantmännen och Hushållningssällskapet är en viktig del av programmet då det ger både adepter och mentorer en bättre inblick i och nätverk i båda organisationerna.

Programmet startar september 2016 och pågår i 12 månader. Sex agrara studenter med ett brinnande intresse för branschen antas till Tillväxt och paras ihop med lika många mentorer, tre från Lantmännen och tre från Hushållningssällskapet. Förutom en gemensam uppstart, två gemensamma träffar med studiebesök och en gemensam avslutning, kommer adepterna träffa sin mentor individuellt vid ca åtta tillfällen. Meningen är att adepten ska få en inblick i sin mentors dagliga arbete och utmaningar. Träffarna ska vara av praktisk karaktär där adepten deltar i mentorns jobb men också ge tid för gemensam reflektion.

Carolina Jutell, lantmästare och deltagare vid förra årets omgång säger såhär om mentorprogrammet:

– Tillväxt gav mig mycket och öppnade många dörrar! Det bästa med mentorsprogrammet var den goda kontakt jag fick med min mentor. Jag fick också en unik inblick i möjliga arbetsuppgifter och jag fick träffa många personer jag inte hade träffat annars. Studenter bör ta vara på varje chans att utvecklas och detta mentorsprogram är en otroligt bra chans!

Carolina Jutell, har haft marknadschef för handelsvaror Torbjörn Wahlström, Lantmännen Lantbruk, som mentor.

Ansökan till 2016 års upplaga av Tillväxt öppnar 1 mars.

Under våren kommer Beatrice Ramnerö och Hanna Österberg (Hushållningssällskapet) att besöka Alnarp den 15/3 och Ultuna den 16/3 för att berätta mer om mentorsprogrammet.

Läs mer på: http://lantmannen.se/omlantmannen/career/Student/Lantmannen-och-Hushallningssallskapets-Mentorsprogram/

Kontakt:
Beatrice Ramnerö
Beatrice.ramnero@lantmannen.com
010-556 34 95

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng