PRESSMEDDELANDE: Lantmännen tror på en stor skörd 2015

Lantmännens första prognos för skörden 2015 visar på en totalskörd på 5,85 miljoner ton. Det är lägre än föregående års rekordskörd på 6,21 miljoner ton, men högre än femårssnittet på 5,36 miljoner ton. Stora arealer höstsådda grödor och god övervintring bidrar till den höga totalvolymen och öppnar för ökad export av bland annat vete.

Den totala prognosen för spannmål, oljeväxter, trindsäd och majs hamnar på 5,85 miljoner ton, att jämföra med föregående års 6,21 miljoner ton.

– Det finns regionala variationer men generellt övervintrade de höstsådda grödorna väl och ser ut att ha klarat det kalla vädret och de stora regnmängderna under maj och juni bra. Vi förväntar oss inte en skörd i nivå med föregående rekordår, men tack vare stora arealer höstvete och höstraps tror vi ändå på en god skörd för svenska lantbrukare, säger Johan Andersson, divisionschef Lantmännen Lantbruk, och tillägger:

– Samtidigt är det viktigt att notera att ingen skörd är bärgad ännu och det återstår viktiga veckor fram till att tröskorna börjar rulla i Sverige.

Prognosen visar avkastningsnivåer kring det normala, eller något under, för vårsådda grödor och för höstsådda grödor något över det normala. De ändrade reglerna kring EUs jordbrukspolitik och förgröningsstödet har lett till en markant ökning av odlad areal trindsäd, framförallt ärter och åkerbönor.

Betydande export

– Trots en skörd som är något mindre än föregående år kommer vi att ha en betydande export. Vi räknar med en svensk export av cirka 1,4 miljoner ton spannmål, där majoriteten utgörs av höstvete, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten på Lantmännen Lantbruk.

Världsmarknaden präglas av oro för vädret och stora odlingsområden i Europa och Kanada har haft torrt och varmt väder medan det i USA har varit blött och kallt.

– Väderutvecklingen de närmaste veckorna kommer att bli avgörande för skördeutfallet i stora odlingsområden i världen. Vi befinner oss på en global marknad och därför påverkas inte prisutvecklingen direkt av den svenska skördevolymen, säger Mikael Jeppsson.

Skörden i Sverige

För mer information kontakta gärna: 
Johan Andersson, divisionschef Lantmännen Lantbruk, 010-556 40 46, johan.andersson@lantmannen.com

Mikael Jeppsson, chef spannmålsenheten Lantmännen Lantbruk, 010-556 04 95, mikael.jeppsson@lantmannen.com

Lantmännens pressjour, tel: 0730-46 58 00

Lokala lantbrukare finns tillgängliga för intervju. Kontakta Therese Pettersson, pressansvarig, Lantmännen Lantbruk, på 010-556 82 46, therese.pettersson@lantmannen.com

Bilder finns att ladda ner i lantmännens bildbank:
http://lantmannen.se/omlantmannen/Press-och-media/Bilder/Bildbank/

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng