Positiv framtidsanda på årlig Yara N-Sensorträff

I förra veckan arrangerades den årliga Yara N-Sensorträffen på Hooks Herrgård, för nya och gamla användare av Yara N-Sensor. En god och positiv stämning präglade träffen med totalt 60 deltagare.

Knud Nissen, produktchef för Yara N-Sensor, berättade bland annat om möjligheten att anpassa kvävegödslingen efter grödans behov

Träffen innehöll föredrag från Lantmännen Lantbruk, Yara, Jordbruksverket, Svensk raps, Greppa näringen, SLU och jordbrukare. Under presentationerna diskuterades många av fördelarna med Yara N-Sensor och hur man ska gå tillväga för att använda den på bästa sätt. Produktchef för Yara N-Sensor på Lantmännen Lantbruk, Knud Nissen, inledde träffen och hälsade alla välkomna till den 13:e Yara N-Sensorträffen. Bland lantbrukarna fanns det flera som varit med alla åren..

Under dagarna berättade bland annat medarbetare från Lantmännen Lantbruk vad årets försök har visat och betydelsen av gödselns kvalitet. Yara och Jordbruksverket redogjorde för hur handsensorer används i mätningar i nollgödslade rutor, som görs upprepande gånger under säsongen, för att hitta rätt kvävenivå det enskilda året.

Henrik Jönsson, lantbrukare och Yara N-Sensor-användare från Staffanstorp redogjorde för sina erfarenheter med sensorn. Totalt använder Henrik sensorn till 800 ha/år i vete, korn och raps.

  -  Sensorn införskaffades för två år sedan, mycket på grund av gårdens kuperade fält med varierande jordar och användande av stallgödsel, berättade Henrik. Tack vare sensorn har det blivit lättare att nå önskat kvalitetsmål och resulterat till minskade gödselkostnader. Dessutom känns det mycket bra att den även gör gott för miljön, tillade Henrik.

Workshop
Under träffen genomfördes också en gemensam workshop, där användarna diskuterade och kom med värdefulla synpunkter gällande sensorn. Bland annat konstaterades betydelsen av att bestämma rätt utvecklingsstadie, vilket inte är helt enkelt alla gånger. Carl-Magnus Olsson, Yara, gav sedan sina tips gällande utvecklingsstadiebestämning.

   En gemensam workshop med rubriken ”att bedöma rätt kväve-nivå” genomfördes med lyckat resultat.

Träffen avslutades med mentometerfrågor till lantbrukarna, som visade stor nöjdhet med Yara N-Sensor, där framförallt möjligheten att lättare reglera proteinhalten i korn visade sig vara framträdande.

Vill du veta mer?
Läs gärna mer om Yara N-Sensor här på vår hemsida. Har du frågor är du välkommen att kontakta din växtodlingssäljare eller produktchef Knud Nissen, tel: 010-556 0551.

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng