Lantmännen deltog på Dagens Industris Livsmedelskonferens

Den 4 juni anordnades Dagens Industris Livsmedelskonferens. Lantmännen representerades av Johan Andersson som pratade om den globala efterfrågan på jordbruksråvaror och livsmedelsprodukter och hur denna skapar nya möjligheter för branschen.

Livsmedelskonferensen som Dagens Industri anordnar är en viktig samlingspunkt för branschens största aktörer. Dagen kom till stor del att handla utmaningar och möjligheter för svensk livsmedelsindustri med tyngdpunkt på innovation och hållbarhet - frågor som har stor påverkan på den svenska konkurrenskraften. Landsbydgsminister Eskil Erlandsson inledde med att tala om hur vi stärker livsmedelssektorns konkurrenskraft och behovet av ökad kvalitet på maten. Exempel på andra talare var Per Strömberg, vd på ICA, som belyste vikten av innovation. Åsa Domeij, hållbarhetsdirektör på Axfood talade om ursprungsmärkning och hållbarhet.

Lantbruks divisionschef Johan Andersson var inbjuden för att tala om råvarans betydelse i en föränderlig omvärld. Han tog upp fyra "megatrender" som framgent kommer påverka vår omvärld i stor utsträckning:

  • Växande medelklass i Asien
  • Svag tillväxt i Europa
  • Konsumentefterfrågan driver hälsa och hållbar affärsutveckling
  • Snävt förhållande mellan utbud och efterfrågan skapar volatila råvarupriser

Dessa trender sammantaget tros skapa en gynnsam situation för primärproducenten och företag som befinner sig tidigt i spannmålens värdekedja. Lantmännen som finns representerade i hela värdekedjan från jord till bord står väl positionerade för att kunna vara en vinnare i denna omvärld.

Johan passade dessutom på att göra ett medskick till politikerna; svensk livsmedelsindustri är att räkna med men vi behöver ett gynnsamt politiskt klimat för att stå oss starka i den globala konkurrensen!

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng