Desinfektion och Stallhygien - rätt lösningar för god stallhygien

God hygien är en av de viktigaste delarna i ett framgångsrikt koncept för djuruppfödning. Lantmännen samarbetar med det tyska företaget Antigerm när det kommer till stallhygien.

Antigerm är experter på god stallhygien och har utvecklat produkter sedan 1938. Allteftersom det kommer ny forskning och nya regler inom kemikalieområdet uppdaterar de sitt sortiment. Utvecklingen är kärnan i deras verksamhet och grunden för att producera, förädla och leverera säkra produkter. Deras affärsidé har stått i fokus under många årtionden vilket inneburit att kompetensen för att uppfylla omvärldens krav och önskemål, vuxit avsevärt. Det gör att vi känner en stor trygghet med att marknadsföra deras produkter.

Konceptet:


Noggrannhet in i minsta detalj

En kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk. Detta gäller även för modern djurhållning. Desinfektion av djurstallar är exempelvis bara effektiv om man har grundat med en noggrann rengöring. Djurens dricksvatten blir till exempel inte fritt från bakterier förrän sjukdomsalstrande organismer i den omgivande miljön bekämpats.

Alla produkter måste vara anpassade så att de inte konkurrerar sinsemellan. De ska istället komplettera varandra. Våra produkter samarbetar och blir därmed konsekvent effektiva och samtidigt miljö- och djurvänliga. På så sätt bidrar vi till att stärka dina djurs immunsystem och öka produktiviteten. 


Produkter som håller bakterierna borta!

Agacid FF

Ytdesinfektionsmedel · flytande koncentrat

Skummande och formaldehydfritt desinfektionsmedel med effekt mot bakterier, virus och svamp. Ickefrätande på de flesta metaller och plaster och har hög djupverkan och ringa lukt. Verksamma ämnen: Glutaralaldehyd: 107 g/kg, didecyldimetylammoniumklorid: 78 g/kg, bensyl-(C-12-C16) -alkyldimetylammoniumklorid: 170 g/kg.

Förpackningsstorlekar:

10 kg | Lantmännen artikel nr. 405 315

25 kg | Lantmännen artikel nr. 405 314 

 

AGACID 5+

Ytdesinfektionsmedel · flytande koncentrat

Surt och högstabiliserande desinfektionsmedel med en skummande effekt mot bakterier, virus och svamp. Stark oxidationspotential. Inaktiverar bland annat enzymsystem som är nödvändiga för bakteriernas överlevnad. Verksamma ämnen: Peroxiättiksyra 50 g/kg

Förpackningsstorlek: 10 kg | Lantmännen artikel nr. 405 316

 

AGAKOK 2.5

Ytdesinfektionsmedel · flytande koncentrat

För säker och varaktig bekämpning av spolmaskägg och utvecklingsformer av endoparasiter, askarisägg, oocystor, koccidier, klostirider, giardia och kryptosporidier. Används med fördel i både stall och djurtransport. Verksamma ämnen: Klorkresol: 250 g/kg

Förpackningsstorlek: 10 kg | Lantmännen artikel nr. 405 317

 

Rätt rengöringsmedel för varje stall

AGATENS R1

Rengöringskoncentrat

Högalkaliskt rengöringskoncentrat med skumförstärkare. Speciell rengörings- och avfettningsverkan för att avlägsna organiska föroreningar såsom fett, protein, olja Verksamma ämnen: Natriumhydroxid, non-joniska tensider.

Förpackningsstorlek:

10 kg | Lantmännen artikel nr. 405 319

25 kg | Lantmännen artikel nr. 405 318

 

AGACID 5000

pH-reglerare

AGACID 5000 reglerar pH-värdet i djurens dricksvatten och ger vattnet en optimal kvalitet. Dessutom förhindrar det biofilmavlagringar i ledningssystemet. Verksamma ämnen: AGACID 5000 doseras i en halt av 1–3 % av dricksvattnet.

Förpackningsstorlek: 10 kg | Lantmännen artikel nr. 405 320

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng