Ordförklaringar beräknat klimatvärde

Klimatvärde 
Klimatvärdet anger utsläpp av växthusgaser, uttryckt som CO2-ekvivalenter. Den baseras på uppgifter från olika livscykelanalyser (LCA) av råvarorna, både egna men huvudsakligen publicerade rapporter, som genomförts i enlighet med ISO 14025.

Växthusgas
Det är en gas som släpper igenom solens instrålning men som också absorberar infraröd strålning från jorden och  hindrar därmed utströmning av värme. Det får till följd en ökning i temperaturen.

CO2-ekvivalenter
Koldioxidekvivalenter.Växthusgaser består av olika gaser. Koldioxidekvivalenter är ett mått för att jämföra utsläppen av de olika gaser baserat på deras förmåga att påverka den globala uppvärmningen.

LCA
LCA eller livscykelanalys. LCA beskriver den samlade miljöpåverkan för alla olika delar som ingår i en verksamhet eller används i framställning av en produkt under hela dess livstid.

Klimatdeklaration
Klimatdeklaration är en beräkning av en produkts klimatpåverkan som bygger på vedertagna internationella  och tillförlitliga principer. Det är en mer komplett beräkning jämfört med beräkning av klimatvärde.  

 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng