Skjutkraftstest säkrar kvaliteten på utsädet

På Lantmännen BioAgri i Uppsala används en unik analysmetod för att fastställa grobarhet och behandlingsteknik för olika utsädespartier. Metoden består av så kallade skjutkraftstester, där utsädet stresstestas under liknande tuffa förhållanden som ute i odlingsfälten. "Med hjälp av skjutkraftstesterna kan vi säkerställa att vårt utsädessortiment av stråsäd verkligen håller den höga kvalitet som kunderna förväntar sig", säger Maria Norén, marknadschef utsäde på Lantmännen Lantbruk.

Detta är en artikel från Grodden nr 2, 2018. Text: Lars Bärtås. Foto: Johan Olsson

I Sverige och EU finns regler om att alla utsädespartier som säljs på marknaden ska vara certifierade. Certifieringen innebär att utsädet är noggrant kontrollerat och uppfyller bestämda krav när det gäller sundhet, sortäkthet, renhet och grobarhet. Syftet med regelverket är att odlaren ska kunna lita på att utsädet är friskt och håller god kvalitet.

När det gäller certifieringskraven för grobarhet för olika grödor kan det dock visa sig att mätvärden och resultat skiljer sig åt i praktiken.

– Vi har kunnat se att det finns en tydlig diskrepans när vi jämfört resultaten från konventionella grobarhetstester med uppkomst i fält. Det finns exempel på utsädespartier som i konventionellt test uppvisat 90-95 procent grobarhet, men som i fält bara nått upp till 60 procent. I realiteten innebär ett sådant parti en väsentlig ekonomisk förlust för lantbrukaren, men vårt test klarar att detektera detta i förväg, säger Gustaf Forsberg, Senior Specialist på ThermoSeed Global och Lantmännen BioAgri.

Skiljer starka frö från svaga

Grobarhet testas i normala fall genom att man placerar fröprover på ett fuktmättat filterpapper i en petriskål. Därefter räknas antalet frön som gror, i regel vid två tidpunkter inom en vecka. Metoden bygger på en standard som utfärdas av den internationella frökontrollorganisationen ISTA.

– Problemet med det konventionella testet är att det utförs under optimala förutsättningar, vid 20 graders temperatur och på papper i stället för jord. Under sådana förutsättningar brukar även svagare fröer kunna gro, säger Gustaf Forsberg.

Skjutkraftstestet, som utvecklats av Lantmännen BioAgri, utgår i stället från realistiska odlingsförhållanden. Utsädesproverna sås i behållare med jord, som anpassats och bearbetats med hänsyn till den specifika grödan. Proverna placeras i någon av laboratoriets klimatkammare, där man kan reglera temperatur, luftfuktighet och ljus utifrån naturliga förhållanden. Efter några veckor kan man se hur groddarna vuxit och bedöma om de är friska eller är infekterade.

– I klimatkamrarna kan vi efterlikna de tuffa förhållanden som råder ute i fält, till exempel under vårsådden i mars-april, och därmed också få en tydlig bild av den faktiska uppkomsten. Det innebär att vi kan identifiera svaga partier som inte skulle kunna upptäckas i ett konventionellt test.

Optimering av ThermoSeed

Lantmännen använder skjutkraftstestet för olika ändamål och skickar därför gårdsprover från kontraktsodlarna till Lantmännen BioAgri. En stor del av arbetet med skjutkraftstester syftar till optimering av behandlingen med ThermoSeed, för att ge bästa möjliga resultat i varje utsädesparti. Då delas provet upp i delprover som först behandlas med en ThermoSeed-maskin i labskala, vart och ett med ett specifikt processrecept.  Sedan skjutkraftstestas de och det optimala receptet räknas ut från resultaten. Men Lantmännen använder även testet för andra partier än dem som skall behandlas med ThermoSeed.

– De olika recepten ger oss ett jämförelsematerial som gör det möjligt att precisera vilken behandling som är bäst för varje enskilt utsädesparti. Det är ett väldigt viktigt verktyg för att ta fram det utsäde som presterar maximalt hos lantbrukaren och om vissa partier är svaga i vårt test kan vi se till att de kasseras. 

– Testerna visar också att ThermoSeed med fördel kan användas för att förbättra skjutkraften i utsädespartier som, med ett traditionellt test, skulle bedömas som tillräckligt bra för att inte behandlas.

Kunder i Centraleuropa

Testprogrammet på BioAgri påbörjades redan under åren 2005-2007, i samband med kommersialiseringen av ThermoSeed. Sedan dess har verksamheten successivt vuxit, delvis genom att det blivit fler kunder som använder ThermoSeed. Ett exempel är norska Felleskjøpet som i dag behandlar cirka 60 procent av allt certifierat utsäde i Norge. Dessutom har Lantmännen Lantbruk under senare år valt att skjutkrafttesta allt större del av sitt egenproducerade utsäde.

– Högsäsongen för testerna har hittills varit under vintermånaderna, då vårutsädet och det överlagrade höstutsädet ska testas. Men vi börjar nu även få kunder nere i Centraleuropa, bland annat i Tyskland och Frankrike, där man har väldigt stor tonvikt på nyskördad höstsäd, som skall testas i juli-september, säger Gustaf Forsberg.

Lantmännen Lantbruk ser i dag skjutkraftstestningen som ett viktigt och rentav nödvändigt verktyg för att säkra kvaliteten på utsädessortimentet.

– Vi är unika med denna testmetod på marknaden och ser det som en garanti för att kunna hålla en hög kvalitet på det utsäde vi säljer. Framför allt är det ett utmärkt verktyg för att identifiera de svaga utsädespartierna, så att vi antingen kan gallra bort dem eller hitta en behandlingsmetod som är lämplig, säger Maria Norén, marknadschef utsäde på Lantmännen Lantbruk.

Stor efterfrågan

Under de senaste åren har Lantmännen ökat sina leveranser av utsäde betydligt. Hur ser då efterfrågan ut i år?

– Framför allt såg vi tidigt en ökad efterfrågan av vårvete. Med en lägre areal höstvete än normalt är det många som vill odla lite vete på våren i stället. Det har även varit stor efterfrågan på maltkorn, däribland vårt nya ekologiska maltkorn, Crescendo, som är speciellt utvalt för att fungera bra i ekologisk odling. En annan av våra nyheter för året är odlingskonceptet med Clearfield vårraps som det varit stort intresse kring. Det ska bli spännande att höra mer om odlarnas erfarenheter av konceptet under odlingssäsongen, säger Maria Norén.

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng