Så arbetar Lantmännens växtodlingsrådgivning

Information om senaste nytt på skadedjursfronten, råd om gödsling och sortval, utbildning och support i allt som handlar om odling av de stora grödorna, intensivrådgivning till enskilda lantbrukare, såväl som diskussioner i grupper. Lantmännen har tagit ett helhetsgrepp på växtodlingsrådgivningen och det gör rådgivarna till riktiga mångsysslare.

ARTIKEL FRÅN GRODDEN

– Ingen dag är den andra lik i vårt jobb, konstaterar Niclas Sjöholm, chef för Lantmännens växtodlingsrådgivning och ansvarig för konceptet Växtråd, som är navet för rådgivningen i östra Mellansverige.

Grodden träffade Niclas och hans medarbetare en julidag, när den mest intensiva perioden just börjat gå över i sommarstiltje efter en intensiv vår och försommar.

Växtodlingsrådgivning växer

För runt 30 år sedan startade Växtråd i liten skala i Enköpingstrakten, spreds efter hand till Sörmland och Östergötland. Det fick Lantmännens växtrådgivning att skjuta fart. I dag är Växtråd ett välkänt koncept med gott renommé, ett koncept bland flera i Lantmännens sammantagna växtodlingsrådgivning som servar lantbruket i stora delar av landet.

Niclas Sjöholm är sedan ett år tillbaka chef för Växtråd och nu även för växtodlingsrådgivningen som helhet. I sitt arbetslag har han åtta personer (plus två sommarjobbare som hjälper till med rådgivning i fält under högsäsong) som tillsammans täcker hela södra Sverige – upp till Dalarna-Gästrikland ungefär. I rådgivningsverksamheten ingår tre koncept – Växtråd, Växtline och Vallbrev.

Växtrådsgruppen har sin bas i Uppsala, består av sex personer (varav en, Johan Lagerholm, finns i Norrköping). Gruppen ger ut mer än 40 rådgivningsbrev till sina prenumeranter varje år. De behandlar aktuella problem i Mellansverige, som skadedjur och svampangrepp, men ger också tips och råd i tiden.

Faktabaserad rådgivning

– Vi samlar in information från olika håll och är ju själva väldigt ofta ute i fält och ser med egna ögon vad som är på gång. Men många av de ämnen vi tar upp i breven har sin grund i frågor vi fått från kunderna. Vi har ett bra nätverk, menar Niclas.

Förutom breven organiserar Växtråd också 35 fältvandringsgrupper som var och en har två-tre träffar per år, på någon av medlemmarnas gårdar.

– Fältvandringsgrupperna blir en blandning av rådgivning och erfarenhetsutbyten. I vissa grupper är vi rådgivare mest en sorts moderatorer för en öppen dialog medlemmarna emellan. Det är en mycket öppen stämning i grupperna, man pratar utan tvekan om sina misstag och får tips tillbaka från kolleger som hittat andra sätt att utföra saker och ting på. Det blir både högt och lågt i diskussionerna, men alltid mycket trevligt.

Intensivrådgivning för alla sorters lantbruk

En tredje nivå av service som Växtråd utför är intensivrådgivning. Det innebär att rådgivaren åker ut till kunden och ser över helheten, ger råd i det som behövs. Kunderna som köper intensivrådgivning är sinsemellan mycket olika. Här finns små gårdar på 100 hektar, stora på 1 000-1 500 hektar, nystartade lantbruk såväl som de ”superprofessionella”.

– En del vill ha hjälp med helhetsplaneringen, andra nöjer sig med hjälp att planera besprutningen. Det finns de som inte har koll på något och de som verkligen har full koll, men som vill utveckla sitt jordbruk på ett djupare plan, förklarar Niclas.

Deltar i projekt och support av olika slag

Utöver brev och rådgivning arbetar Växtrådsgruppen också i många projekt. En hel del arbete görs inom Greppa Näringen, som testar kvävestrategier, gör gödselspridartester och mycket annat. Johan Lagerholm håller i statistiken i Agri Benchmark, en odlingsstatistik som sträcker sig över närmare 40 år och innehåller mycket kunskap om hur svenska jordar brukats genom åren.

Utöver detta ger gruppen support till Lantmännens säljorganisation, utbildar i växtodling och rapporterar varje vecka om läget i fälten i området.

– Vi är bra på att veta vad som händer i markerna runtom i landet, eftersom vi är ute så mycket. Det gör att vi snabbt kan informera om svampangrepp och liknande, säger Niclas.

EKO-rådgivning

alldeles särskilt roll i rådgivningen har Jon Orvendal, som även han ingår i Växtråd. Hans specialområde är ekologisk odling, ett område där det just nu händer oerhört mycket. För ett antal år sedan hade han bara ett litet fåtal kunder, men i dag är trycket högre, med 14 intensivrådskunder, två fältvandringsgrupper och dessutom ett stort antal planeringskunder som han inte besöker i fält. Att han dessutom är gruppens specialist på vall, både vad gäller konventionell odling och ekologisk, gör inte arbetsbördan mindre.

Den stora tillströmningen av kunder som behöver hjälp i samband med omställning från konventionell odling till ekologisk är märkbar just nu.

– Jag åker ut till dem och går igenom punkt för punkt vad de behöver göra och vad de måste tänka på. Första frågan brukar alltid vara hur de ska komma igenom de två karensåren på bästa sätt utan att förlora alltför mycket pengar. Sedan är det givetvis många frågor kring ogräs, gödsling och växtföljder, säger Jon.

Växtrådgivarna har med åren samlat på sig lång erfarenhet och det är mycket kunskap som ryms inom väggarna bara på Uppsalakontoret. Det ger dem också perspektiv på vad det är för frågor som svenska lantbrukare ställer – och vilka frågor de kanske borde ställa!

Vårda marken

– Folk borde ställa sig frågan hur de långsiktigt ska ta hand om sin odling för att få ett uthålligt lantbruk. Det är en fråga som diskuteras alldeles för lite, framför allt inom konventionell odling. Där är det alldeles för mycket kortsiktigt fokus på lönsamhet och kostnadsbesparing.

Niclas och Jon är eniga på den punkten. Det läggs för lite energi på att vårda marken, se över sådant som täckdikning och dränering över huvud taget:

– Grödan ska tåla både torra och våta år. Dränering är den snabba lösningen på den problematiken, men det finns mycket, mycket mer än så att göra. Det är ofta markvården som avgör ditt skörderesultat. Om du ska ta 10 ton måste du se över uthålligheten.

Hur har rådgivarens roll förändrats under de tiotalet år ni båda varit verksamma?

För tio år sedan handlade rådgivningen mer om decimaler i doseringen av bekämpningsmedel, i dag är det betydligt mer helhetsgrepp och management. Det finns en ökad medvetenhet om att sättet att lägga upp odlingen som helhet har betydelse för skördeutfallet, säger Jon.

– Dessutom ser vi här i Mälardalen allt mer rådgivning kring höstgrödor. Det finns definitivt en klimatförändringstendens här och betydligt mer ”Skånetänk” bland Mälarbönderna. Att allt fler börjat odla höstraps har krävt en uppryckning bland våra rådgivare, vi har höjt kunskapsnivån för att kunna ge goda råd, lägger Niclas till.

Att hålla koll på nya sorter som kommer in på den svenska marknaden är en given arbetsuppgift för rådgivarna. Det finns en ständig dialog med förädlarna och rådgivarna följer de demoodlingar som görs. Med åren har det blivit fler sorter och större skillnad mellan sorterna. Niclas konstaterar att man på kort tid gått från två dominerande höstrapssorter till 7-8 sorter nu. Att följa och följa upp sorterna är därför en växande del i rådgivarens arbete.

Går det mode i odlingen?

– Ja, definitivt. Plöjningsfri odling och direktsådd är sådant som många hoppar på utan att fundera över om det är rätt för just deras marker. Direktsådd på styv lera är ju exempelvis inte så lyckat, konstaterar Jon.

En trend som är på väg in i jordbruket på allvar är digitaliseringen. Här förutspår Niclas och Jon en omvandling med stora möjligheter.

– Drönarteknik och satellitövervakning som Cropsat kommer att hjälpa odlarna mycket. Det ger en fantastisk överblick och med rätt kamerateknik kan man inte bara skapa grödindex, utan också kartlägga dräneringssystem, viltskador och ogräsområden. I Lantmännens verktyg LM2 finns redan en hel del sådana tjänster integrerade 

Norin höstvete whiskymaltkorn.

 

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng