Nya Nötfor infriar högt ställd förväntan

När mjölkproducenten Fredrik Larsson i Limmared i början av året bestämde sig för att byta till Nötfor ville han inte basera sitt beslut på tyckande utan konkret fakta. Förutsättningarna på gården var redan riggade för att genomföra foderförsök. Ett halvår senare har avkastningen ökat med 2,5 kilo per ko och dag – långt över förväntan.

Artikel från Grodden nr 3, 2016. Text: Katarina Averås | Foto: Øyvind Lund

Det är en av de där vårdagarna då naturen lurar en att tro att det är varmare ute än vad det är i verkligheten. Trädgårdsbuskarnas knoppar är just på bristningsgränsen, lupinblad täcker dikeskanten. Ljuset är intensivt. Ändå kyler vinden när Fredrik Larsson och Nötforsäljaren Anna Lundell småspringande tar sig mellan fikarummet och ladugården. Här inne är luften frisk, ljuset flödar fritt. 

– När det blev aktuellt för mig att ta över ansvaret på gården kände jag att en nysatsning var det enda rätta, konstaterar Fredrik Larsson. Med målet att skapa en långsiktig ekonomi är varje val väl genomtänkt och där det varit möjligt att hålla nere kostnaderna har vi också gjort det. 

Hans föräldrar Tina Dahl och Mats Larsson är fortfarande ett gott stöd på gården, både som erfarna lantbrukare och som medarbetare. Den nya anläggningen togs i bruk under 2013 efter totala investeringar på 16,5 miljoner kronor. Ny ladugård, två mjölkningsrobotar med vardera två mjölkningsbås, plansilo och djur inkluderade. 

Upplägget är speciellt – och har visat sig väl lämpat för att genomföra foderförsök. Det har till exempel GEA, som levererat gårdens mjölkningsrobotar, SLU och Köpenhamns universitet uppmärksammat. Den nya ladugården har nämligen två avskilda och spegelvända delar. Ena sidan har styrd trafik. Här måste korna följa ett visst rörelsemönster – först igenom roboten för mjölkning, därefter fodertilldelning. På den andra sidan är trafiken fri, här bestämmer djuren själva i vilken ordning de ska utfodras och mjölkas.

Studerar beteendet hos kon

Det är genom att studera beteendet hos varje ko som forskarna, och även den enskilde lantbrukaren, får värdefull information. Alla mjölkkor här bär därför ett halsband med en digital sändare som registrerar deras position, ungefär som en gps. Metoden kallas Precision Livestock Farming och ger möjlighet att dra nytta av avancerad teknologi i syfte att optimera avkastningen för varje enskilt djur i besättningen.

– Vi får veta allt om varje djurs beteende, konstaterar Tina Dahl. Inte bara när det gäller utfodring och mjölkning, utan också liggtider och andra rörelser.

– Jag kan följa allt som sker i datorn och via en app i telefonen, säger Fredrik Larsson.

Foderbyte på försök

Hösten 2015 fick Fredrik Larsson veta att Lantmännen Lantbruk lanserat ett helt nytt Nötforsortiment.

– Jag var inte beredd att basera ett foderbyte enbart på känslor och tyckande, konstaterar han. Jag vill ha faktaunderlag. Men med det upplägg vi har och med ny teknik på plats bestämde jag mig för att göra ett eget foderförsök. Tillsammans med Anna Lundell preciserade han sina behov i förhållande till de produkter som lanserats. I slutet av januari togs den första foderleveransen emot på gården. Efter nästan ett halvår med de nya Nötforprodukterna är han mycket nöjd med beslutet. Resultatet är långt över förväntningarna.

– Mjölkproduktionen har ökat med 2,5 kilo per ko och dag, konstaterar Fredrik Larsson. Vi ser att gångtiden har minskat, samtidigt som antalet mjölkningar har ökat. Liggtiden, som är så viktig för mjölkproduktionen, har ökat.

– Vi kan också vara helt säkra på att den högre avkastningen är en följd av det nya fodret, eftersom det är den enda förändring vi har gjort. Och 2,5 kilo per ko och dag är en rejäl ökning när vi summerar avkastningen för hela besättningen. 230 kor, 365 dagar om året. Kostnaderna för foderinköp är dessutom lägre än tidigare.

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng