Bli proffs på protein

De senaste två åren har svenskt lantbruk drabbats av överlag svaga proteinhalter i spannmålen. Nu gäller det att med gemensamma krafter bli bättre på att hitta rätt med kvävegödslingen.

Reportage från Grodden nr 2 2016. Text och bild: Hans Jonsson

Svenska lantbrukare gick miste om minst 250-300 miljoner kronor på grund av låga proteinhalter i spannmålen 2015. Det visar beräkningar gjorda av Lantmännen Lantbruk och andra företag i branschen. Detta drastiska tillkortakommande har nog inte undgått någon spannmålsodlare. Värst var det i vårvete där nästan all odling klassades ner. Maltkornet hade det också svårt med cirka 45 procents nerklassning, medan kvarnvete stannade på 25 procent ner.

Påverkar framtida handel

Konsekvenserna har inte varit stora bara det gångna året, utan påverkar även framtidens spannmålsaffärer.

– Vi märker nu att köparna av maltkorn och kvarnvete ställer högre krav inför säsongen 2016, berättar Johannes Åkerblom, chef odlaraffären vid Lantmännen Lantbruk.

Innan kunde vissa köpare tänka sig 9 procents proteinhalt i maltkorn, men nu ligger ribban högre med 9,5 procent som ett grundkrav.

Så det gäller nu att steppa upp i alla led.

– Det är lätt att vara efterklok, men det fanns ändå en hel del lantbrukare som lyckades med kvaliteten 2015 tack vare att de jobbade aktivt med kvävestrategin, menar Johannes Åkerblom.

Det gäller således att fortsättningsvis utnyttja befintlig rådgivning och teknik. Det viktiga är att vara proaktiv under hela säsongen. Reflektera över tidigare proteinhalter, ta till sig N-prognoser, kolla bestånd, ha 0-rutor och även försöka bedöma kvävet vid tiden för kompletteringsgödsling.

Differentiering för alla

Men som odlare till Lantmännen kan det vara bra att även tänka strategiskt kring de olika odlingsformer som erbjuds.

– Vi erbjuder både Standard- och Premiumodling, vilket gör att man som odlare kan välja det som passar bäst på den egna gården, betonar Johannes.

Standard står för de stora volymerna och där är till exempel stråförkortning tillåten. Här gäller det verkligen att utnyttja de insatsmedel som står till buds – om de är odlingsmässigt motiverade givetvis.

Våra säljare och rådgivare kan hjälpa dig att hitta rätt i gödslingen.

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng