Får och lamm

Efterfrågan på lamm ökar hela tiden, vilket gör att en del fårproducenter har börjat föda upp lamm vid andra tider på året än de traditionella för att få bättre betalt för sina djur. Men fortfarande finns det många uppfödare som får sämre betalt för sina produkter än vad vi anser att de borde. Detta går att ändra på med högre slaktvikt och bättre klassning. Det vill vi hjälpa till med. Våra foder och vår kunskap hjälper dig till högre slaktvikt och bättre klassning.

Utfodringsstrategi Lamm och Får

Lamm som får rätt foder har en hög tillväxt. Genom att erbjuda lammen en högkvalitativ proteinkälla och näring i form av stärkelse växer lammen snabbt. Snabbväxande och friska lamm ger bra förutsättningar för en lönsam produktion.

Färdigfoder till lamm

Lamm 500 - ett smakligt foder för snabbväxande lamm som bidrar till en bra vomveckling (20 kg säck, 1000 kg säck och bulk).           

Lamm 300 – passar för vinterlamm som behöver slutgödas innan slakt (bulk).

Sund Friskus – ekologiskt färdigfoder för snabbväxande lamm som bidrar till en bra vomutveckling (20 kg säck och bulk).

Alla våra kraftfoder till lamm har ett råvaruinnehåll som förebygger urinsten och kopparnivåer som är anpassade för lamm.

Utfodringsrekommendationer för lamm

 

 

Beräknad tillväxt

g/dag

 

Lamm 500/

Sund Friskus

Kg/dag

 

Lamm 300

Kg/dag

Vårlamm

> 350

Fri tillgång

-

Beteslamm – bra bete

200-250

-

-

Beteslamm – sämre bete

150-200

0,5-1

0,5-1

Vinterlamm- låg intensitet

150-200

0,2-1

0,2-1

Vinterlamm- hög intensitet

300-350

Fri tillgång

Fri tillgång

 

Inför lamning är det viktigt att näringsförsörja tackan. Tackans näringsbehov fördubblas under högdräktighet samtidigt som fostren tar större plats vilket ger ett minskat ts-intag. Detta ställer stora krav på kraftfodret till tackan för att få starka lamm med maximal tillväxt.

Färdigfoder till tackor

Tacka - Ges till högdräktiga och digivande tackor för att ge rätt förutsättningar för en maximal mjölkproduktion (20 kg säck och bulk).

Sund Rejäl – Ges till högdräktiga och digivande tackor inom ekologisk produktion (20 kg säck).

Sund Ängsull  – Ges till högdräktiga och digivande tackor inom ekologisk produktion (bulk).

Koncentrat till tackor och lamm

Fårex – Blandas med spannmål till både tackor och lamm (20 kg säck och bulk).

Sund Merax – Blandas med spannmål till både tackor och lamm i ekologisk produktion (20 kg säck).

Sund Gullviva – Blandas med spannmål till både tackor och lamm i ekologisk produktion (bulk).

 Utfodringsrekommendationer för tackor

 

 

Grovfoder 

Kg ts

 

Kraftfoder

Kg/dag

Andel Koncentrat Kraftfoder

 

 

Tacka/

Sund Rejäl/Ängsull

Fårex/

Sund Merax/Gullviva

 

6 v innan lamning

1,2-1,5

0,2-0,6

30 %

-

2 v innan lamning

Fritt

0,5-1,2

40 %

Ge aldrig mer än 0,5 kg/utfodringstillfälle

Digivning utifrån antal lamm

Fritt

1,2-2,5

50 %

Ge 0,5-0,7 kg/lamm

Digivning utifrån maximal mjölkproduktion

Fritt

1,5-2,5

50 %

Hänsyn tas till tackans grovfoderkonsumtion och storlek

 

Mineralfoder

Det är även viktigt att ge tackorna mineralfoder. För högdräktiga och lakterande tackor rekommenderar vi Effekt Lamma med eller utan koppar och under övriga året rekommenderar vi Effekt Får med eller utan koppar. Alla våra granulerade mineralfoder till får är ekologiskt godkända.

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta någon av våra säljare eller Kundtjänst tel: 0771- 111 222, lantbruk.kundtjanst@lantmannen.com

 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng