Vall och korn för norra Sverige

För att få fram bra sorter som passar i odling i norra Sverige krävs riktad växtförädling. I dag görs förädlingsarbete med sikte på norr både på förädlingsstationen Lännäs i Ångermanland och i Svalöv i Skåne.

Mjölkproducentens strategi är att odla fram ett riktigt bra grovfoder. Vallen är motorn i produktionen och dåliga vallar syns omedelbart i resultatet. Lantmännen arbetar därför aktivt med att erbjuda odlingssäkra vallfröblandningar för hela landet.

- Det är viktigt för oss att vårt sortiment möter djurens behov och samtidigt är uthålliga i vårt klimat, från norr till söder, kommenterar Desirée Börjesdotter, produktchef utsäde och frö på Lantmännen Lantbruk.

Egen utveckling

De viktigaste arterna för norra Sverige är timotej, ängssvingel och rödklöver. Lantmännen driver egen växtförädling både av vallbaljväxter och av vallgräs. Vid förädlingsstationen Lännäs utanför Sollefteå i Ångermanland arbetar Linda Öhlund med vallbaljväxtförädling för hela Sverige. Arbetet med vallgräsen leds av hennes kollega i Svalöv, Christer Persson.

Vallen som gröda är komplex. Utvecklingsarbetet i första fasen sker i renbestånd. Art för art testas sorternas egenskaper såsom avkastningsförmåga vinterhärdighet, frösättning, foderkvalitet och motståndskraft mot sjukdomar. I nästa fas utvärderas sorterna i blandning med andra arter för att säkra att blandningen samspelar för bästa resultat. Viktigast är kanske att sorternas utvecklingsrytm säkerställer ett vettigt skördefönster i praktiken.

Inhemskt protein

Många vallodlare siktar på att höja proteinhalten i grovfodret. Tanken är att utnyttja vallen, som fungerar bra i vårt klimat, till max. Robusta sorter med rätt kvalitetsegenskaper som odlas i genomtänkta odlingsstrategier ger ett hållbart basalternativ till de flesta djurslag.

Anpassad odling för norra Sverige

Vinterhärdigheten är viktigast och beror av många faktorer. I exempelvis rödklöver utvärderas resistensegenskaperna mot både rotröta och klöverröta i växthus innan det sedan testas i fältförsök, minst två, ofta tre vallår.

Här är fyra vallblandningar som är väl anpassade för för norra Sverige. SW Gemini Eko 12 är ny för året:

SW Ara 12 (SW 939 Maxi Norr)

Passar till mjölkproduktion och intensiv köttproduktion. En blandning som ger bra förutsättning för ett proteinrikt ensilage. Stabil och odlingssäker för vattenhållande lerjordar.

SW Ara 22 (SW 934 Allround Aktiv)

Blandning med Grindstad timotej och ängssvingel i kombination med rödklöver. Ängssvingeln ger mycket god återväxtförmåga, två till tre skördar. En blandning som ger stabila skördar och bra förutsättning för ett proteinrikt ensilage.

SW Gemini EKO 21 (SW 384 Flora Härdig)

Lantmännens härdigaste slåtterblandning för norra Sverige. Blandning med Grindstad timotej och ängssvingel i kombination med uthållig rödklöver. Ängssvingeln ger mycket god återväxtförmåga, två till tre skördar för 2–3 årig slåttervall. Passar till mjölkproduktion och intensiv köttproduktion.

SW Gemini EKO 12

Det här är en blandning som är ny för året. En härdig slåtterblandning för norra Sverige baserad på trotjänaren Grindstad och uthålliga klöversorter. En vallfröblandning med bra produktion redan i första skörden som sedan levererar jämn kvalitet hela säsongen. Härdiga klöversorter säkrar proteininnehållet även andra och tredje skördeåret.

Korn för odling i norr

I kornsortimentet introduceras i år den nya sorten Kannas som är lämplig för odling i norr och tagits fram i Lantmännens växtförädlingsprogram:

Kannas Foder , tidig mognad

Kannas är ett högavkastande foderkorn med tidig mognad. Kannas är välprovad och kommer från Lantmännens svenska växtförädling. Den har ett kortare strå med klart förbättrad stråstyrka och stråbryter betydligt mindre, jämfört med SW Barbro.

Två kornsorter som funnits med på marknaden ett tag är SW Judit och SW Barbro. Båda lämpar sig väl för odling på nordliga breddgrader.

SW Barbro Foder, tidig mognad, EKO

Marknadens absolut tidigaste tvåradskorn. Sorten är lång och har en relativt bra stråstyrka med liten risk för stråbrytning. Kärnan är stor och av mycket god kvalitet, med bra rymdvikt och hög proteinhalt.

SW Judit Foder, tidig mognad, EKO

Mycket tidigt mognande sexradskorn med bra avkastningspotential för växtföljder där mognaden prioriteras. Kan med fördel tillväxtregleras för att stärka strået.

Havre och vårrybs

I Lantmännens sortiment finns också en havresort som lämpar sig fint för den korta nordliga odlingssäsongen.

Cilla Foder, Tidig Mognad, EKO

Mycket tidigt mognande sort som är klar att tröska en dryg vecka tidigare än övriga havresorter. Sorten har mycket hög rymdvikt och god kvalitet.

Slutligen finns i sortimentet även en vårrybssort som mognar tidigt nog för att hinna bli skördemogen i norr.

Cordelia

En sort som visar en stabil avkastning på hög nivå. Sorten mognar ofta en dryg vecka tidigare än vårraps. Cordelia är en lång sort med bra stjälkstyrka.

Kontakta oss

Vil du veta mer eller har frågor så är du är välkommen att kontakta din säljare eller kundtjänst på 0771-111 222, lantbruk.kundtjanst@lantmannen.com.

Denna artikel är hämtad från Lantmännens medlemstidning Grodden nr 2 2015. Du hittar tidningen som PDF på koncernens webbplats.

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng