Samarbete över gränser utvecklar nya foder

Nya marknadstrender, internationella forskningsrön, utveckling på råvaruområdet, djuravel och strukturomvandlingen inom lantbruket. Det är bara några av de faktorer som gör att det ständigt ställs nya krav på anpassning och utveckling av foder. - Vi har ett ansvar att erbjuda foder som bidrar positivt till animalieproducenternas konkurrenssituation, säger Sven Hellberg, chef utveckling foderprodukter på Lantmännen Lantbruk.

Djurhälsan central

- Centralt i all foderutveckling är naturligtvis djurhälsan. Om djuren inte mår bra så producerar de inte heller bra, så enkelt är det, säger Kajsa Öhman, produktchef för Nötfor på Lantmännen Lantbruk.

Sven Hellberg

Sven Hellberg, chef utveckling foderprodukter på Lantmännen Lantbruk.

Utvecklingsarbete, försök och forskning

Lantmännen har historiskt bedrivit ett utvecklingsarbete i samarbete med flera olika parter. Sveriges Lantbruksuniversitet är en viktig part och på senare år har fokus varit på grovfoderkonservering och värdering av grovfoder.  Tillsammans med Kalmar Lantmän bedrivs försök med matfågel. Lantmännen satsar också pengar i mer grundläggande forskning via Lantmännenstiftelsen som kommer foder till del.

Effektivare utveckling tack vare samarbete

Sedan flera år tillbaka har Lantmännen ett samarbete kring foderutveckling med holländska Agrifirm och norska Felleskjøpet Fôrutvikling. Det möjliggör en effektiv utveckling av nya produkter och foderkoncept för såväl nötboskap, gris som fjäderfä.

Kajsa Öhman
Kajsa Öhman, produktchef för Nötfor på Lantmännen Lantbruk.

Internationellt samarbete ökar takten

Det internationella samarbetet betyder också att foderutvecklingen kan göras snabbare, även om snabbt kanske inte är riktigt rätt ordval i detta sammanhang. För foderutveckling tar tid, i synnerhet när det handlar om foder för gris och nötboskap. När det görs en mer djupgående utveckling av foder handlar det om en utvecklingsperiod på fyra till fem år.


- De praktiska foderförsöken går inte att stressa fram. Vi måste kunna följa utvecklingen i produktionens olika stadier. Det går inte att forcera fram dräktighetsperioder, kalvning och laktation, förklarar Kajsa Öhman.

Försöksgårdar ger unika fördelar

Lantmännens försöksgård Nötcenter Viken är unik. I Sverige är det ingen annan fodertillverkare som har samma möjlighet att göra egna foderförsök. Ett par mil från Nötcenter Viken ligger Lantmännens försöksgård för växtodling, Bjertorp, och mellan dessa gårdar sker ett nära samarbete. Växtodling och foder hänger av naturliga skäl nära samman. Även om det finns internationellt samarbete så är det viktigt att ha fokus på svenska förhållanden eftersom de geografiska förutsättningarna skiljer sig åt från land till land.

Kalv

-   Att kunna använda allt det som odlas på gården ger ju bäst ekonomi totalt sett. Kan vi exempelvis höja proteinhalten i vallen så kan vi minska mängden importerad soja. Vi strävar efter att använda inhemska proteinkällor i så stor utsträckning som vi det är möjligt, fortsätter Kajsa.

Läs artikeln i sin helhet i Lantmännens medlemstidning  Grodden nr 1, 2015.
Länk till tidningen hittar du här på koncernens webbplats.

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng