Odla foder hemma

Det viktigaste målet för odling av foder hemma på gården, är hög avkastning. Säkra skörden och sikta på en bra proteinhalt med rätt gödsling. Det ger bäst ekonomi, både för foderproduktionen och totalt sett.

Odling av stråsäd till eget foder är en fråga om att optimera insatserna i förhållande till skörd och energi. Med ökade kostnader för foderstatens övriga proteinkällor ger anledning att optimera proteinhalten i spannmålen.

- Plötsligt finns det kanske lönsamhet i att odla med kvarnvetestrategi, byta sort och öka kvävegivan med 40 kg N per hektar. En ökning som i genomsnitt ger en höjning av halten foderprotein med 1 procent, berättar Desirée Börjesdotter, odlingsutvecklingschef vid Lantmännen Lantbruk.

Beroende på exempelvis sojapriset så kan insatserna vara mer eller mindre lönsamma, prisrelationerna kan ändras ganska snabbt.

80 kvävegödslingsförsök

Trots osäkerhetsfaktorer som årsmån och skördenivå, visar 80 kvävegödslingsförsök (2008–2013) att kompletterande kvävegödsling för att höja proteinhalten i foderspannmålen ofta lönar sig på totalen, även om man redan gödslat för ekonomiskt skördeoptimum.

Sort

Lantmännen Lantbruk har ett stort utbud av höstvetesorter som fungerar bra över hela landet. Sorter som har olika tidighet, vinterhärdighet, sjukdomsresistens och kvalitetsegenskaper etc. Med andra ord finns det sorter för alla.

- Det handlar om att välja rätt sort som passar på gården och i växtföljden. Att gödsla den så smart som möjligt för att dessutom få med proteinhalten, menar Desirée Börjesdotter.

Råg för ekoodling

Även råg kan vara intressant som foderråvara. Rågen, med sin goda ogräskonkurrens och tidiga start på våren, är klart positiv för ekoodlaren. Inte minst eftersom de nyare hybridrågsorterna har betydligt förbättrad avkastningspotential, jämfört med de äldre sorterna. Utländska erfarenheter visar att det ofta är lönsamt att öka råginblandningen i foderstaten.

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng