Fånggrödor för minskat kväveläckage

Under 2016 införs nya miljöstöd som kan erhållas om man utför åtgärder som minskar kväveläckaget under vinterhalvåret. Stöden kan sökas på mark som ligger i nitratkänsligt område och ersättning ges både för odling av fånggrödor och vårbearbetning. I Lantmännens produktportfölj finns flertalet grödor lämpliga som fånggrödor.

Som fånggröda räknas vitsenap, oljerättika, rättika, westerwoldiskt rajgräs, höstråg, samt vallgräs eller vallgräs i blandning med max 15 % vallbaljväxter. 

Bättre aggregatstruktur och mullhalt

Försök visar att fånggrödor generellt minskar mängden mineraliserat kväve i marken och därmed reducerar kväveläckaget. Fånggrödor har också en positiv inverkan på aggregatstruktur och mullhalt i jorden. Vad gäller kväveförsörjning till efterföljande gröda så kan fånggrödor ge en kväveefterverkan. För t.ex. rödköver och rajgräs vid vårplöjning kan fånggrödan ge upp till 15 kg N/ha i kväveefterverkan.

Passar fånggrödor dina förutsättningar?

Fånggrödor passar inte alla marker och några saker ska man tänka igenom innan man söker stödet.

På lättare jordar och mulljordar där stödet kan kombineras med vårbearbetning är fånggrödor extra intressant. Fånggrödorna kan dock ge en sämre flexibilitet i växtföljden, då höstsådden begränsas till skiften utan fånggrödor och åtagandet löper på fem år. Har man problem med klumprotsjuka är ett vallgräs som fånggröda huvudalternativet, då framförallt vitsenap riskerar att uppföröka klumprotsjuka. Odlar man oljeväxter kan odling av en mindre mottaglig sort av rättika vara ett alternativ. Oljerättika eller rättika är det bästa fånggrödealternativet på jordar med stor flyghavreförekomst. Där hinner man bekämpa gräsogräs innan fånggrödan etableras, och man riskerar inte att preparatet dödar fånggrödan.

Det är viktigt att tänka igenom gårdens förutsättningar innan man bestämmer om man ska använda fånggröda, och vilken fånggröda man i så fall ska använda. Våra säljare och rådgivare hjälper dig gärna att diskutera fram det alternativ som passar dig bäst.

Kontakta din säljare

Växtodlingsrådgivning

Våra fånggrödor

 

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng