Dags för vallskörd

Nu har vallskörden dragit igång. Faktorer, förutom vädret, som påverkar vallens utveckling och lämplig skördetidpunkt är jordart, gödsling och typ av vall.

Skördetidpunkten är viktig, blir det för sent riskerar du onödigt mycket fibrer i ditt grovfoder vilket påverkar konsumtion och näringsintag. Följ vallens utveckling genom rapporterna från provklippningarna (www.vallprognos.se).

Gödsla återväxten

För att få önskad grovfoderkvalité på andraskörden, är det noga att gödsla så snart du kan efter skörd. Det är positivt om mineralgödsel sprids innan flytgödseln så att flytgödseln får en chans att lösa upp den.

Kväve till andraskörden

Kvävegödslingen av andraskörden styrs framförallt av vallens klöver-/gräsandel, förväntad skörd, vallålder och tillgång och fördelning av stallgödseln. Ju mer klöver som finns i vallen, desto mer bör man dra ned på kvävet för att gynna kvävefixeringen. Äldre vallar innehåller mindre eller ingen klöver alls, vilket gör att kvävet kan ökas för att kompensera för lägre proteinhalt i vallen.

Svavel

Svavel behövs för att kväveupptaget ska fungera bra i växten. Svavel ska tillföras årligen men kan köras på i en giva i början av året. Flera års försök har medfört skördeökningar på ca 600 kg ts/ha vid tillförsel av svavel.

Kalium

Vallen förbrukar mycket kalium och gödslingsbehovet ökar ju äldre vallen blir. Lägg på lite extra kalium för att minska brist till grödan som följer efter vallbrottet. Balansen mellan kalium och magnesium har betydelse för foderkvaliteten och för upptaget från marken. Om kvoten är för hög enligt riktvärdet bör magnesium tillföras. Är kvoten för låg ska mer kalium tillföras.

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng