Balanserad fodermix viktigast i robotsystem

Martin Hultman lade om till robotsystem för fyra år sedan, och utökade då besättningen till 140 årskor. Till utfodringen satsar han på ett bra vallensilage med mycket protein och en kombination av färdigfodret Solid 120 och proteinmixen Vida 36. – Det är helt klart lättare att få en jämn produktion med färdigfoder, menar Martin.

Gården ligger i Stickelösa, en bit utanför Huskvarna och har funnits i Martins släkt i minst åtta generationer, troligen nio. Själv har Martin varit bonde sedan han föddes 1974, och arrenderade gården av sina föräldrar ihop med hustrun Emma trettio år senare. I samband med köpet av gården 2009 byggdes robotanläggningen med 156 liggsängar. – Sedan dess har vi haft 140 årskor, berättar Martin. – Målet är 150 årskor Förnöjsamt mumsande!och 130 mjölkande, men det tar lite tid att öka. För att få en fungerande besättning med friska kor krävs en del gallring, men Martin kan heller inte gallra för hårt om lönsamheten ska ligga på en bra nivå: – Idag har vi 122 mjölkande kor. Produktionen är konventionell, och mjölken säljs till Arla. Martin behåller alla sina kvigor för egen rekrytering medan tjurkalvarna säljs vid 1 månads ålder för slaktuppfödning. Växtodlingen till grovfoder består av vall, majs och spannmål till helsäd. Gården har 80 hektar odlingsmark, 75 hektar bete och 175 hektar skog. För att få halm har Martin ett spridningskontrakt med en granne.

Når produktionsmålen

Robotsystemet VMS De Laval installerades alltså 2009, och 2012 byggdes den gamla ladugården om för ungdjur till lösdrift med liggsängar. På frågan om vad målet är med produktionen svarar Martin, utan tvekan: – Lönsamhet! Avkastningsmålet var 10.500 kilo ECM, vi ligger redan på 10.800 så vi får väl höja nu till 11.000, menar han. – Leveransmålet är 1,4 miljoner kilo, vi levererar 10.000 kilo per ko med 4,3 procent fett och 3,5 procent protein. Martin och Emma hoppas förstås på en gynnsam höst, med sjunkande foderpriser och mjölkpriser som ligger på en stabil nivå eller till och med stiger.

Balanserad mix för lönsamhet

En väl fungerande kotrafik är A och O för att lyckas med robotsystem. En nyckelfaktor till detta är foderstyrningen. En väl balanserad mix i kombination med smakligt foder stimulerar kotrafiken till roboten. Hos Martin består mixen till korna av 4 kilo ts hp-massa, 8 kilo ts ensilage, 1 kilo Vida 36, 100 gram mineralfoder och 2–3 hekto halm. Under halva delen av året ingår hpmassa i mixen för att sedan ersättas med majsensilage. – Korna mjölkar bättre på hp-massa, men majsen är billigare så det är en avvägning man gör, säger Martin. Ungefär en gång i månaden får Martin hjälp att räkna på foderstaten av rådgivaren på Växa. I kraftfoderstationen får de 11 kg Solid 120 och 1,2 kilo Vida 36. – De som inte mjölkar så mycket klarar sig på grovfodret och Solid, men högmjölkarna får även Vida 36 i kraftfoderstationerna, berättar Martin. – Korna blir lite tröga av den energirika hp-massan, och det proteinrika Vida 36 är ett prisvärt sätt att få dem att piggna till och mjölka bra. Korna mjölkar i genomsnitt 2,3 gånger och ger 32 kilo mjölk i snitt per dag.

”Korna mjölkar i genomsnitt 2,3 gånger och ger 32 kilo mjölk i snitt per dag”

– Kombinationen Solid 120 med Vida 36 har fungerat mycket bra. Vi har lyckats hålla Flicka med kattfoderkostnaden nere med hjälp av ett billigt proteinfoder i mixen och sedan toppar vi med Solid 120. Solid 120 är en premiumprodukt i form av ett mycket smakligt foder som passar högmjölkare och fungerar bra i robotsystem. – Vi har en stabil produktion som fungerar hela vägen, då får man bra lönsamhet också, säger Martin.

Arbetseffektivt med färdigfoder

För Martin är färdigfoder det bästa valet: – Vi har inga möjligheter att odla egna proteingrödor och skulle vi köpa in råvaror måste vi investera i ett system för det. Det måste vara arbetseffektivt, färdigfoder underlättar i mjölkproduktionen och har en jämn kvalitet. – Men ett kraftfoder kan aldrig kompensera ett dåligt grovfoder, så vi strävar efter att ha ett så protein- och energirikt ensilage som det går. För Martin är det också viktigt med leveranssäkerhet och pålitliga ingredienser. – Lantmännen Lantbruk har ju lite mer muskler om det krånglar någonstans, dessutom uppskattar jag att de driver produktutveckling och försök på Nötcenter Viken. Att säljarna är så trevliga är också ett plus, säger Martin.

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng