Tillskottsutfodra på betet

Låt inte tillväxten ta semester! Att betesgräset slutar växa innebär inte att köttdjuren behöver göra det. Ge dem någon av våra Galanter! Finns i bulk, storsäck eller småsäck allt för att göra det enkelt.

Stödutfodring på bete

Stödutfodring på bete är något som är aktuellt i samband med att antalet dikor ökar samt när betets tillväxt minskar. Samtidigt så finns det idag fler värde i att marken betas än bara hög gräsproduktion. Hög produktion oavsett om det är i forma av mjölk eller tillväxt är alltid viktigt. Det djuren inte växer på betet måste kompenseras på stall med mer kraftfoder och längre tid för att djuren skall bli slaktmogna.

Generellt är det så både för dikon med kalv och kalvarna att de har ett ökande energibehovet i slutet av betesperioden samtidigt som betestillgången minskar. Under försommaren kan ungdjur ha en hög tillväxt på bete vilket med rätt sköt bete även kan fortsätta under sommaren. I augusti avtar betestillgången och djuren tappar i tillväxt. Vid torka avtar betestillgången och djuren behöver extra foder för att hålla farten uppe. 

Två Strategier

För att möte den minskade betestillgången finns det två strategier antingen färre djur så betesbehovet inte är högre än vad den lägsta betestillväxten tillåter under sommaren. Den andra strategin är att vid dålig betestillväxt pga torka eller under sensommaren när betestillväxten minskar stödutfodra. Genom att stödutfodra kan man hålla tillväxten uppe trots den låga näringstillgången som betet utgör. Samtidigt underlättas tillvänjningen till stall utfodringen. Detta gör att djuren slipper stå på stall och ta igen den förlorade tillväxten samtidigt som de kommer tidigare till slakt.

Ett mindre djur har alltid ett lägre underhållsbehov än ett större vilket gör det billigare att stödutfodra tidigt för att hålla tillväxten uppe jämfört med att öka tillväxten senare. Ett djur med högre tillväxt har alltid ett lägre underhållsbehov än ett med lägre tillväxt då en större andel av energin går till underhåll relativt sett.

Förutom att installningen underlättas genom att djuren är vana vid kraftfoder och vid skötaren måste det finnas ett ekonomiskt motiv till att förutom att köpa kraftfoder ta det mer arbete som stödutfodring innebär.

Traditionellt har priset och efterfrågan på nötkött varit störst på våren samtidigt som tillgången är som minst. Med rådande positiva trend i svenskt nötkött är ett slaktfärdigt djur extra lönsamt. Genom att stödutfodra får man en möjlighet att leverera djuren till slakt tidigare och till ett bättre pris.

Att hålla god tillväxt är lönsamt- stödutfodra!

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng