Beräknat klimatvärde

Beräknat klimatvärde hjälper dig att välja foder med tanke på vår miljö. När vi lanserade beräknat klimatvärde för djurfoder 2008 fick Sveriges lantbrukare en möjlighet att välja foderprodukter med hänsyn till vår miljö.

Varför klimatvärde? 
Syftet med att beräkna klimatvärdet, är att möta den efterfrågan på klimatberäkning som finns inom livsmedelsbranschen. Genom att sätta ett värde på fodrens klimatpåverkan öppnade vi möjligheten för livsmedelsbolagen att ända ut i konsumentledet klimatmärka animaliska produkter.

Hur fungerar det?
Klimatvärdet anger utsläppen av växthusgaser, uttryckt som koldioxidekvivalenter. Av det totala utsläppet av växthusgaser, per kilo foder, uppstår huvudparten vid odling. Det kan vara tio gånger större än bidraget från transport. Tillverkning står för en mindre andel av det totala utsläppet i form av den energi som används inom fabrikerna för att transportera råvaror, blanda, ångbehandla blandningar, pelletera, kyla, samt lagra råvarorna.

Värdet anges på produktbladen
Det slutliga klimatvärdet bestäms av utsläppen varje råvara orsakar i hela ledet och hur stor dess andel är i fodret. Det beräknade klimatvärdet anges i antal gram koldioxidekvivalenter per kilo foder i innehållförteckningen på våra produktblad.

I produktbladen anges ett genomsnittligt beräknat klimatvärde för varje foderprodukt. Det faktiska värdet kan dock variera något mellan olika leveranser. I samband med beställningen får du alltid det verkliga klimatvärdet för det foder du köper.

 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng